top of page
pokuty

DIAĽNIČNÉ POPLATKY

DIAĽNIČNÉ POPLATKY

  • Nájomca zodpovedá za riadne zaplatenie všetkých cestných poplatkov. V rôznych krajinách treba zaplatiť poplatky za používane diaľnic či tunelov. Toto sa vykoná kúpou diaľničnej známky alebo platbou mýta. Za priestupky voči všetkým pravidlám ručí nájomca.

2

POPLATKY A ZMLUVNÉ POKUTY

  • Znečistenie a poškodenie interiéru –> 20 – 200 €

  • Znečistenie a poškodenie exteriéru –>  20 – 200 €

  • Strata dokladov –> 350 €

  • Strata EVČ –> 350 €

  • Strata kľúčov –> 350 €

  • ZÁKAZ FAJČIŤ VO VNÚTRI KARAVANU!!! –> 200 €

  • ZNEČISTENÝ RIAD –> 20 €

  • VRÁTENIE KARAVANU MIMO DOHODNUTÉHO ČASU  -> 100 €

  • ZÁLOHA ZA REZERVÁCIU -> 300 EUR

bottom of page